Kontakt

LNB Hubert Czekajewicz Sp. J.
ul. Centralna 56,  43-210 Kobiór
NIP: 6381782415

tel. 32 216 16 19, 725 290 920

Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sad Rejonowy Katowice-Wschód VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000360278

NIE PROWADZIMY SPRZEDAŻY STACJONARNEJ.